Chuyện đầu tiên :)

Tháng Sáu 11, 2009

Tiểu Vũ là một cơn mưa nhỏ.

[Tiểu][Vũ]

Advertisements